KiVa -tiimi puuttuu mahdollisiin kiusaamistapauksiin. Se ottaa käsiteltäväksi kiusaamistapauksia, jotka täyttävät kiusaamisen merkit eli

-kiusaaminen on toistuvaa, 
-kiusattu ei puolustaudu, vaan alistuu, 
-kiusaajan ja kiusatun voimasuhteiden ero on merkittävä.

Kun KiVa- tiimi saa tiedon kiusaamisesta, aletaan tapausta selvittää niin pian kuin mahdollista, mieluiten samana päivänä. KiVa-tiimi keskustelee aina ensin kiusatun kanssa ja sen jälkeen mahdollisen kiusaajan tai kiusaajien kanssa, jokaisen kanssa yksitellen. Kiusaajalle ilmoitetaan selkeästi, että kiusaaminen ei ole sallittua, eikä oikein. Tämän jälkeen kiusaaja miettii, miten hän muuttaa toimintaansa ja mitä hän lupaa. Keskustelut kirjataan ylös. Kiusaajalle ja kiusatulle ilmoitetaan, että tilannetta seurataan ja seurantapalaveri kiusatun kanssa on tietyn ajan kuluttua tapaamisesta.  Kiusatun ja kiusaajan kotiin otetaan yhteyttä ja kerrotaan, että toistaiseksi asiaa hoidetaan koulussa. Jos kiusaaminen ei lopu, ottaa tiimin jäsen uudestaan yhteyttä kiusatun ja kiusaajan kotiin ja kertoo tilanteen. Viikon kuluttua seurantapalaverissa kiusatulta tiedustellaan tilannetta. 

Sen jälkeen päätetään, ketkä kokoontuvat koulussa selvittämään asian. Mahdollista on että sekä kiusatun että kiusaajien huoltajat kutsutaan tapaamiseen.
Viikon kuluttua seurantapalaverissa kiusatulta tiedustellaan tilannetta.
Tässä kohdassa kirjataan ylös onko kiusaaminen vähentynyt, jatkunut vai loppunut kokonaan. Tilanteen selvittäminen jatkuu, jos kiusaaminen ei ole loppunut. Portaittain puuttuminen tilanteeseen vahvistuu. Vaikka kiusaaminen olisi loppunut, tilannetta seurataan silti jonkun aikaa

Koulumme Kiva-tiimien vastuuhenkilöt merkataan lukuvuosittain syystiedotteeseen

Jos kotona huolestuttaa oppilaiden välisiin suhteisiin liittyvä asia, ottakaa yhteyttä lapsenne opettajaan, 
KiVa -tiimiin tai rehtoriin Wilmalla, puhelimella tai sähköpostilla (etunimi.sukunimi@teuva.fi)

www.kivakoulu.fi/