Lämpötolpan käyttöohje

a) Tarkista että kolmio näyttää oikeaa kelloaikaa. Käännä kelloa tarvittaessa myötäpäivään oikeaan aikaan.

b) Säädä lämmitysaika painamalla musta ulkokehä alas ja käännä vastapäivään sopivaan kohtaan.
   Lämmitysaika alkaa vihreästä kohdasta ja päättyy punaiseen. Pari tuntia voi kerrallaan lämmittää.