Oppiaineiden lyhenteet

SUK Äidinkieli ja kirjallisuus (suomi) MU Musiikki
YM     Ympäristöoppi KU Kuvataide
ENA Englannin kieli, A1-oppimäärä KS Käsityö
MA Matematiikka KO Kotitalous
UEEV Uskonto (evankelisluterilainen) LP Liikunta
ET Elämänkatsomustieto    
HI Historia x edessä=valinnainen oppiaine
YH Yhteiskuntaoppi    
RUB     Ruotsin kieli, B1-oppimäärä