Uusi opetussuunnitelma 

eli se mitä ja miten koulussa opetetaan on ollut voimassa alakoulun osalta elokuun alusta, 
yläkoulu ottaa uuden opsin käyttöön
vaiheittain seuraavan kolmen vuoden aikana. 

Eteläpohjanmaalla opetussuunnitelma on tehty maakunnan yhteisenä ja siitä on mietitty vielä teuvalaiset tarkennukset. 

OSALLISTAMINEN JA VUOROVAIKUTUS

Uuden opsin hengen mukaista on lisätä entisestään oppilaiden osallistamista sekä vuorovaikutusta ja toiminnallisuutta kaikessa arjen touhussa. Jo ennen uuden opetussuunnitelman käyttöön ottamista on oppilaiden ideoiden pohjalta kehitetty koulupäivää, lisätty liikkumista välitunnilla ja ideoitu koulu- sekä lähiympäristön parannuksia.

Tämän syksyn aikana oppilaskunnat, tukioppilaat ja KiVa-tiimien edustajat ovat yhdessä Mll:n,  kunnan nuorisotoimen ja seurakunnan kanssa kokoontuneet miettimään erilaisia asioita ja tapahtumia idealla "Hyvä koulu”.

Näiden pohdintojen innoittamana syntyivät muun muassa nuorten järjestämät välituntitapahtumat, tukioppilastunnit eri luokille sekä Olympialaiset, joissa kilpailu ei ole tärkeintä vaan yhdessä tekeminen. 
Edellä mainittujen yhteistyötahojen mukana olo mahdollistaa sen, että marraskuussa ympäri Suomea kiertäneet Duudsonit tulevat kertomaan hyvästä kaveruudesta ja kiusaamisen vastaisesta työstä kaikille Teuvan ala-ja yläkoululaisille.

Osallistamisesta on myös hyvänä esimerkkinä syksyllä valmistunut yläkoulu/lukion piha-alue, jonka suunnittelu lähti nuorten esittämistä toiveista ja nyt kun laitteet ovat mieleisiä, niin ne ovat myös kovassa käytössä.

MUUTOKSIA OPPIAINEISSA >>
    

 

 

 


                 


   

 

 

 

                     

 

 

 

 

*