Teuvan yhtenäiskoulu, 7. -9. luokat

Porvarintie 49, 64700 TEUVA (taito- ja taideaineet, postiosoite)
Sipiläntie 3, 64700 TEUVA (yhteiset aineet)
Opettajat, joilla ei ole työpuhelinta tavoittaa opettajien taukotilasta 040 120 1513
 

Hallinto

   
     
Apulaisrehtori Maija-Liisa Saksa 050 386 4665                    040 571 7703
Rehtori Reijo Sjöblom 0500 338 434
Toimistosihteeri Suvi Marttila 040 120 1514 
Opettajien taukotila 040 120 1513
Opinto-ohjaaja Jukka Soini 050 386 4747    
Erityisopettaja Pirjo Mäki-Turja 046 855 5003
Erityisluokanopettaja Päivi Viitasalo 040 830 4455  
Erityisluokanopettaja Hannamari Mäkivierikko   
Koulukuraattori Jennika Koivuniemi 040 153 1122  
Terveydenhoitaja Johanna Peltola 040 546 0118  
Ruokapalveluesimies Sari Mikkilä 040 120 1518  
Laitoshuoltajat  040 192 0824  
Päivystävä talonmies klo 15 jälkeen 050 386 4614  
     

Opettajat

   
Airismäki Jarmo Ruotsi ja englanti  
Aura Marja-Leena Tekstiilityö  
Grönlund Elisabeth Maantieto ja biologia   
Ihalainen-Heittola Saara Kotitalous
Jämsä Susanna Liikunta ja terveystieto  
Alaranta Kaisa Historia ja yhteiskuntaoppi  
Kangas Tiina Englanti  
Kiviharju Ville Äidinkieli, historia ja maantieto  
Linna Matti Ruotsi ja englanti  
Liukku Eija-Leena  Kuvataide   
Luhtala Anne Ruotsi ja saksa  
Niemelä Suvi Resurssiopettaja  
Oravisjärvi Jaana Matematiikka  
Palomäki Antti Matematiikka, fysiikka ja kemia  
Sjöblom Reijo Matematiikka, fysiikka ja kemia  
Takala Riku Liikunta ja terveystieto  
Takalo Merja Äidinkieli  
Tiitinen Tuomo Musiikki
Tuisku Minna-Liisa Kotitalous ja terveystieto 040 120 1515
Tuomisto Maarit Koulunkäynninohjaaja  
Viinikainen Kirsi Matematiikka, fysiikka ja kemia  
Viitanen Päivi Uskonto ja psykologia  
Vilén Jenni Tekninen työ ja valinnainen tietotekniikka 040 120 1516

Henkilökunta 

   
Harjuketo Helena  Ravitsemistyöntekijä  040 120 1518
Koski Arja Ravitsemistyöntekijä  040 120 1518
Kuusisto Anu Ravitsemistyöntekijä  040 120 1518
Raittila Paula Ravitsemistyöntekijä 040 120 1518
Lähteenmäki Anita Laitoshuoltaja 040 192 0824 
Nevala Leena Laitoshuoltaja 040 192 0824 

 sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@teuva.fi